Prístupové systémy

KontaktGaléria
Add your offcanvas content in here
Prístupový systém zahrňuje obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám. Súčasne monitoruje pohyb zvolených osôb so zisťovaním ich prítomnosti či neprítomnosti v určenom priestore. K tomuto je možné zadávať viacúrovňové prístupové práva v ľubovoľnom počte užívateľských časových zón. Ovládať priechody je možné s akýmkoľvek identifikačným médiom. Prístupový systém je vyhotovený v niekoľkých jazykových mutáciách  a na požiadanie ho vieme pripraviť v akomkoľvek inom jazyku.
125 KHZ - BEZKONTAKTNÉ ČÍTAČKY (UID) A WIEGAND KÓDOVAČE
125 kHz technológia je najrozšírenejšou technológiou v prístupových systémoch pre svoju dostupnosť a výhodnú cenu. Bezkontaktný prívesok okamžite po priložení k čítačke vysiela identifikačné číslo (UID). Výhodou 125 kHz technológie je nízka spotreba a malý objem dát, ktorý je jednosmerne prenášaný, čo ponúka veľmi dobrú čítaciu vzdialenosť (až do 10 cm ) a krátku čítaciu dobu. Po skopírovaní UID čísla prívesku je možné vytváranie kópii / klonov.
MIFARE CLASSIC, 13.56 MHZ - BEZKONTAKTNÉ ČÍTAČKY (UID)
Mifare Classic s UID technológiou využíva obojsmernú komunikáciu medzi čítačkou a príveskom. UID technológia nevyužíva pamäťovú kapacitu prívesku /čítačky na vytvorenie bezpečnostných prvkov. Prívesok vysiela svoje UID číslo = identifikačné číslo do čítačky bez ďalších autentifikačných prvkov. Po skopírovaní UID čísla prívesku je možné vytvoriť klon alebo kópiu a ten používať v prístupovom systéme. Obojsmerná komunikácia si vyžaduje vyššiu spotrebu a dosahuje menšiu čítaciu vzdialenosť (do 3 cm).
MIFARE DESFIRE EV1, 13.56 MHZ - BEZKONTAKTNÉ ČÍTAČKY A PRÍVESKY

Mifare DESFIRE Ev1 je v súčasnosti najbezpečnejšou technológiou pre prístupový systém. Obsahuje hardvérové aj softvérové bezpečnostné prvky pre autentifikáciu a ochranu dát pred kopírovaním (po „uzamknutí“ nie je možné dáta z prívesku DESFire skopírovať).

Pri prístupových systémoch sa dajú použiť rôzne typy zámkov, či už klasické elektro zámky, alebo bezpečnejšie magnetické zámky.

Elektromagnetické zámky sú vhodné na brány a dvere, na ktoré sa predpokladá väčší fyzický útok, prípadne denná frekvencia ich otvárania je vysoká (viac ako 200x za deň.)

Prečo inštalovať elektromagnetické zámky:
  • sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí
  • odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300 kp
  • pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený
  • možnosť inštalácie dvoch elektromagnetických zámkov na dvere, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily
  • poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené-zatvorené) a spolupracujú aj s inými signalizačnými a kontrolnými zariadeniami (napr. ČSD)
  • zlepšujú funkčnosti samozatvárača, pretože telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo-priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere (niekoľko mm, max ...cm), elektromagnetický zámok pohyblivé krídlo dverí pritiahne a dvere zabezpečí
  • svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákona.

Pri výbere zámku Vám rád poradí náš špecialista.

Kontaktný formulár